خرید اینترنت ADSL

برای بررسی پوشش منطقه خود لطفا پس از انتخاب کد شهر، تلفن خود را وارد نمایید.
برای خرید اینترنت ADSL می توانید یکی از سرویس های جدول زیر را انتخاب فرمایید. کد تعرفه 517905

سرعتترافیک داخلیترافیک بین المللمدتقیمت (تومان)
تا 24 مگابیت*1500 گیگ500 گیگیکماهه49,900
تا 24 مگابیت*3000 گیگ1000 گیگدوماهه99,900
تا 24 مگابیت*4500 گیگ1500 گیگسه ماهه149,900
تا 24 مگابیت*5400 گیگ1800 گیگشش ماهه239,900
8 مگابیت600 گیگ300 گیگشش ماهه179,900
16 مگابیت480 گیگ240 گیگشش ماهه189,900
16 مگابیت6000 گیگ3000 گیگشش ماهه299,900
16 مگابیت150 گیگ75 گیگشش ماهه119,900
8 مگابیت3000 گیگ1500 گیگیکساله499,900
16 مگابیت6000 گیگ3000 گیگیکساله619,900
16 مگابیت12000 گیگ6000 گیگیکساله749,900
تا 16 مگابیت*3000 گیگ1500 گیگ9 ماهه399900
تا 24 مگابیت*5000 گیگ2500 گیگ9 ماهه479900
 • این جشنواره صرفا برای مشترکین جدید می باشد.
 • به قیمت های این جشنواره 9% مالیات اضافه خواهد شد.
 • ترافیک فیلیمو رایگان می باشد.
 • جشنواره فوق قابل تمدید نمی باشد.
 • مدت زمان راه اندازی سرویس بین 2 تا 3 روز کاری می باشد.
 • هزینه رانژه مخابراتی بر اساس مرکز مخابرات مربوطه محاسبه و از مشترکین اخذ می گردد
 • *حداقل سرعت برای سرویس های تا 16 و تا 24 مگابیت، 8 مگابیت می باشد.
 • برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه جشنواره ADSL مراجعه نمایید.
سرعتترافیک بین المللترافیک داخلیمدتقیمت
تا 24 مگابیت250 گیگ500 گیگیکماهه52900
تا 24 مگابیت500 گیگ1000 گیگدو ماهه99900
تا 24 مگابیت750 گیگ1500 گیگسه ماهه148900
تا 24 مگابیت900 گیگ1800 گیگشش ماهه309900
4 مگابیت90 گیگ180 گیگشش ماهه159900
8 مگابیت150 گیگ300 گیگشش ماهه179900
16 مگابیت120 گیگ240 گیگشش ماهه239900
16 مگابیت1500 گیگ3000 گیگشش ماهه389900
4 مگابیت200 گیگ400 گیگیکساله349900
8 مگابیت500 گیگ1000 گیگیکساله489900
16 مگابیت3000 گیگ6000 گیگیکساله749900
تا 24 مگابیت1500 گیگ3000 گیگیکساله659900
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به کلیه قیمت های جذکر شده اضافه خواهد شد.
 • *حداقل سرعت برای سرویس های تا 16 و تا 24 مگابیت، 8 مگابیت می باشد.
 • در صورتیکه در حال حاضر مشترک اینترنت ADSL رای‌نت هستید، برای تمدید اشتراک به آدرس my.raynet.ir مراجعه فرمایید.
سرعت نوع تعرفه حجم ترافیک مدت زمان قیمت (تومان)
2 مگابیت اقتصادی 20 گیگ یکماهه 20,000
2 مگابیت برنزی 80 گیگ یکماهه 25,000
4 مگابیت اقتصادی 34 گیگ یکماهه 32,000
4 مگابیت برنزی 150 گیگ یکماهه 40,000
8 مگابیت اقتصادی 50 گیگ یکماهه 40,000
8 مگابیت برنزی 200 گیگ یکماهه 50,000
16 مگابیت اقتصادی 66 گیگ یکماهه 64,000
16 مگابیت برنزی 200 گیگ یکماهه 80,000
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به کلیه قیمت های فوق اضافه خواهد شد.
 • ترافیک های ذکر شده در جدول زیر بر اساس مصرف داخلی بوده و در صورت مصرف بین الملل، ترافیک ذکر شده نصف خواهد شد.
 • در صورتیکه در حال حاضر مشترک اینترنت ADSL رای‌نت هستید، برای تمدید اشتراک به آدرس my.raynet.ir مراجعه فرمایید.
سرعت نوع تعرفه حجم ترافیک مدت زمان قیمت (تومان)
2 مگابیت اقتصادی 60 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 60,000
2 مگابیت برنزی 280 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 75,000
4 مگابیت اقتصادی 118 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 96,000
4 مگابیت برنزی 500 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 120,000
8 مگابیت اقتصادی 150 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 120,000
8 مگابیت برنزی 700 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 150,000
16 مگابیت اقتصادی 198 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 192,000
16 مگابیت برنزی 1400 گیگ 3 ماهه + 10 روز رایگان 240,000
 
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به کلیه قیمت های فوق اضافه خواهد شد.
 • ترافیک های ذکر شده در جدول زیر بر اساس مصرف داخلی بوده و در صورت مصرف بین الملل، ترافیک ذکر شده نصف خواهد شد.
 • در صورتیکه در حال حاضر مشترک اینترنت ADSL رای‌نت هستید، برای تمدید اشتراک به آدرس my.raynet.ir مراجعه فرمایید.
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به کلیه قیمت های فوق اضافه خواهد شد.
 • ترافیک های ذکر شده در جدول زیر بر اساس مصرف داخلی بوده و در صورت مصرف بین الملل، ترافیک ذکر شده نصف خواهد شد.
 • در صورتیکه در حال حاضر مشترک اینترنت ADSL رای‌نت هستید، برای تمدید اشتراک به آدرس my.raynet.ir مراجعه فرمایید.
 • کلیه قیمت ها به تومان می باشد.
 • مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده به کلیه قیمت های فوق اضافه خواهد شد.
 • ترافیک های ذکر شده در جدول زیر بر اساس مصرف داخلی بوده و در صورت مصرف بین الملل، ترافیک ذکر شده نصف خواهد شد.
 • در صورتیکه در حال حاضر مشترک اینترنت ADSL رای‌نت هستید، برای تمدید اشتراک به آدرس my.raynet.ir مراجعه فرمایید.

قطعا برای یک مشتری که می خواهد سرویس اینترنت ADSL خریداری کند، دانستن اینکه این عبارت مخفف کلمات Asymmetric Digital Subscriber Line می باشد و یا اینکه مفهوم فارسی ان خط دیجیتال مشترک نا متقارن است، اگر چه خالی از لطف نیست ولی اهمیت چندانی ندارد. چه چیزی برای خرید اینترنت ADSL اهمیت دارد؟ از انجا که با گذشت بیش از 15 سال از ورود اینترنت ADSL اکثریت مشتریان با آن اشنا هستند، اولین چیزی که در فروش اینترنت ADSL اهمیت دارد، پوشش دهی اینترنت ADSL در منطقه محل سکونت مشتری است.

پس از بررسی پوشش اینترنت ADSL و اگاهی از اینکه مرکز مخابراتی منطقه محل سکونت شما تحت پوشش اینترنت ADSL می باشد، حالا نوبت انتخاب تعرفه و خرید اینترنت ADSL است. با توجه به توسعه شبکه تلفن ثابت و افزایش ضریب نفوذ آن، متاسفانه زیر ساخت های مخابراتی امکان توسعه برابر با تقاضای تلفن ثابت نداشتند و مجبور به استفاده از راه های جایگزین سیم مسی برای توسعه خطوط مخابراتی شدند. از جمله این راه ها می توان به خطوط PCM, UNO و فیبر نوری اشاره کرد. امکان فروش اینترنت ADSL بر روی خطوط فیبر نوری و PCM و UNO غیر ممکن است، اما در عین حال راهکارهایی هم دارد که می توانید در بخش مربوطه مطالعه نمایید. با جستجوی تلفن مورد نظر خود در بخش جستجوی اینترنت ADSL می توانید علاوه بر اطلاع از پوشش دهی مرکز مربوطه، از PCM ، UNO و یا فیبر نوری بودن خط تلفن خود نیز اگاه گردید. قدم بعدی پس از اطلاع از تحت پوشش بودن تلفن ثابت خود، اطلاع از تعرفه خدمات اینترنت ADSL است. اطلاع از تعرفه مهمترین قدم شما پیش از ثبت نام اینترنت ADSL خواهد بود.

خرید اینترنت ADSL

خرید اینترنت ADSL

شرکت رای‌نت با بررسی تمامی رقبای حاضر در بازار تعرفه ایی رقابتی به کاربران خود ارائه می دهد که ضمن تعیین کف قیمت بازار، کیفیت بالاتری هم نسبت به سایر رقبا ارائه نماید و مشتریان سرویس اینترنت ADSL خود را از هر نظر راضی نگهدارد.

حالا نوبت اطلاع از نحوه ثبت‌نام و خرید اینترنت ADSL رسیده

شما برای خرید اینترنت ADSL می توانید از دو طریق اقدام نمایید

. روش اول ثبت‌نام اینترنتی است. در این روش شما با ورود به صفحه تعرفه اینترنت ADSL نسبت به انتخاب سرویس اینترنت ADSL خود اقدام می نمایید و با طی کردن گام به گام مراحل ثبت‌نام در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام می نمایید و با پایان بردن مراحل ثبت نام، انتخاب و پرداخت تعرفه و بارگزاری مدارک منتظر رانژه خط و در نهایت تماس همکاران ما خواهید ماند و در مرحله اخر تنها نیازمند انجام تنظیمات مربوطه روی مودم خود خواهید داشت که آن هم اگر خودتان نمی توانید کارشناسان فنی رای‌نت برای شما انجام خواهند داد.

جشنواره ADSL

روش دوم ثبت نام تلفنی است. در این روش شما از طریق تلفن 02148086 با واحد فروش اینترنت ADSL رای‌نت تماس گرفته و ضمن بهره گیری از مشورت همکاران ما در انتخاب سرویس مورد نظر خود نسبت به انجام مراحل ثبت نام به صورت تلفنی اقدام می نمایید و منتظر انجام سایر مراحل مطابق روش اول باقی خواهید ماند.

پس از خرید اینترنت ADSL چقدر زمان می برد تا ADSL روی خط فعال شود؟

مدت زمان راه اندازی اینترنت ADSL رای‌نت به نحوه ثبت نام شما بستگی بسیار اندکی دارد و تنها توصیه ما برای ثبت نام انلاین سهولت در انجام و همچنین 24 ساعته بودن این روش می باشد.

اما بیشترین زمان برای راه اندازی اینترنت ADSL مربوط به بخش مخابراتی ان و رانژه خط در مرکز مخابراتی مربوطه می‌باشد که ما تلاش میکنیم این زمان را نیز برای شما به حداقل کاهش داده و رانژه خط تلفن شما را در 2 الی 5 روز کاری به انجام رسانیم.

حالا ثبت نام کنید

مزایای خرید ADSL

 • اگر تصور شما برمبنای تجربه شما از اینترنت Dialup است باید بدانید که اینترنت ADSL خط تلفن را اشغال نمی‌کند.
 • تنوع تعرفه مزیت دیگر اینترنت ADSL است.
 • اینترنت ADSL ارزان ترین اینترنت حال حاضر ایران است.
 • سرعت اینترنت ADSL تا 25 مگابیت بر ثانیه قابل ارتقا است.
 • اینترنت ADSL بسیار پایدار است و به علل گوناگون قطع نمی شود.
 • دارای پشتیبانی 24 ساعته است. تعجب نکنید این یک مزیت است چون بسیاری از رقبای اینترنت ADSL این خدمت را نمی‌دهند.

برای خرید اینترنت ADSL کدام یک از طرح های قیمت ADSL را انتخاب کنیم؟

کاربران اینترنت ADSL از نظر مصرف به چند دسته تقسیم می شوند اکثریت آنها صرفا بر اساس حجم مصرف دسته بندی می شوند و از نظر سرعت عمدتا توقع یکسانی دارند که در پلن های سرعتی پیش بینی شده در تعرفه های اینترنت ADSL پیش بینی شده است.

شرکت رای‌نت به منظور جلب نظر مشتریان خود اقدام به ایجاد تعرفه در حجم های مختلف نموده است و آنها را در قالب طرح های اقتصادی، برنزی، نقره ایی و طلایی تقسیم بندی نموده است تا به حق انتخاب مشتریان خود احترام بگذارد، تا شما بتوانید با خیال راحت نسبت به خرید اینترنت ADSL خود اقدام نمایید.

طرح تعرفه اینترنت ADSL اقتصادی

این طرح ویژه مشتریانی است که نیازمند خرید اینترنت ADSL با ترافیک بسیار کم می باشند. شما حتی اگر بنا به دلایل مختلف (سفر، امتحانات، تعطیلات و …) فقط یک ماه نیاز به اینترنت ADSL با حجم کم می باشید می توانید در دوره مورد نظر سرویس خود را با خرید بسته های اینترنت ADSL موجود در این طرح خریداری نمایید. بسته های طرح اقتصادی عمدتا مناسب اشخاصی است که بیشتر به وب گردی می پردازند و استفاده خیلی کمی از شبکه های اجتماعی نظیر اینستا گرام دارند. باید توجه داشته باشید که بسته های اقتصادی هیچ نوع محدودیتی برای بازدیدشما در اینترنت ایجاد نمی نماید و این دسته بندی صرفا بر اساس رفتار مصرف کننده و میزان حجم ترافیک وابسته به این رفتار مصرفی تعریف و ایجاد شده است. لذا توصیه ما ان است که اگر مصرفی خارج از این الگوی مصرفی دارید از سایر تعرفه های اینترنت ADSL رای‌نت استفاده نمایید.

طرح تعرفه اینترنت ADSL برنزی

این طرح قیمت اینترنت ADSL ویژه مشتریانی است که نیازمند خرید اینترنت ADSL  با حجم ترافیک نسبتا متوسط هستند. این قبیل مشتریان اکثرا مشتریانی هستند که مصرف اینترنت آنها بیشتر برای وب گردی است و استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح متوسطی دارند و همچنین تعداد افرادی که به مودم وصل شده و از ان استفاده می کنند به صورت متوسط 3 الی 4 نفر است. این قبیل مشتریان می توانند با انتخاب بسته های موجود در طرح قیمت اینترنت ADSL برنزی هزینه های مصرفی خود را کاهش دهند. توجه داشته باشید که می توانید پس از پایان حجم ترافیک اولیه بسته اینترنت ADSL خود نسبت به خرید بسته های ترافیک اضافه اقدام کنید اما با توجه به تنوع تعرفه های رای‌نت، پیشنهاد ما این است که به منظور کاهش هزنه های خود از ابتدا نسبت بخ خرید یک تعرفه با حجم ترافیک متناسب با مصرف خود اقدام نمایید.

طرح تعرفه اینترنت ADSL نقره ایی

خرید اینترنت ADSL با طرح نعرفه نقره ایی ویژه افرادی است که حجم مصرفی ماهیانه اینترنت ADSL آنها بسیار بالا می باشد. این قبیل کاربران با خرید ADSL نقره ایی می توانند از افزایش هزینه های مصرفی خود جلوگیری نموده و نسبت مدیریت بودجه خود اقدام نمایند. با خرید ADSL طرح نقره ایی با وجود اینکه شما مبلغ بیشتری را در ابتدای دوره نسبت به سایر طرح های خرید ADSL پرداخت می کنید، اما در نهایت به واسطه دریافت حجم نرافیک بیشتر، هزینه کمتری را برای خرید اینترنت ADSL با حجم ترافیک بالا متحمل می شوید. بنابراین اگر کاربر پر مصرفی هستید، ما خرید ADSL طرح نقره ایی را به شما پیشنهاد می کنیم.

معایب اینترنت ADSL

 • اینترنت ADSL نسبت به سایر روش ها راه اندازی طولانی تری دارد.
 • اگر نیازمند سرعت های بالاتر از 24 مگابیت باشید امکان دریافت ان روی ADSL را نخواهید داشت.
 • در اینترنت ADSL سرعت ارسال بسیار پایین‌تر از سرعت دریافت است.
 • در اینترنت ADSL ارائه اینترنت نامحدود از نظر قانونی میسر نیست.
تمدید اشتراک
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید