برای بررسی پوشش منطقه خود لطفا پس از انتخاب کد شهر، تلفن خود را وارد نمایید.
اینترنت ویژه برج ها و مجتمع ها

با توجه به رشد جمعیت کشور و توسعه شهر‌ها، ساخت و ساز در شهر‌ها دچار رشد عمودی و انبوه شده است. در این میان با توجه به توسعه ارتباطات ضرورت دسترسی به اینترنت پرسرعت نیز افزایش پیدا کرده که رشد عمودی و سریع ساختمانها و همچنین عدم امکان توسعه زیر ساخت های مخابراتی برای ارائه خدمات دسترسی اینترنت به چالش جدی و جدیدی برای توسعه ارتباطات و اینترنت پرسرعت مبدل شده است.
بیشتر بخوانید
تمدید اشتراک
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید