این طرح ویژه مشتریانی است که نیازمند بسته های با ترافیک بسیار کم می باشند. شما حتی اگر بنا به دلایل مختلف (سفر، امتحانات، تعطیلات و ...) فقط یک ماه نیاز به اینترنت با حجم کم می باشید می توانید در دوره مورد نظر سرویس خود را با خرید بسته های موجود در این طرح خریداری نمایید. بسته های طرح اقتصادی عمدتا مناسب اشخاصی است که بیشتر به وب گردی می پردازند و استفاده خیلی کمی از شبکه های اجتماعی نظیر اینستا گرام دارند. باید توجه داشته باشید که بسته های اقتصادی هیچ نوع محدودیتی برای بازدیدشما در اینترنت ایجاد نمی نماید و این دسته بندی صرفا بر اساس رفتار مصرف کننده و میزان حجم ترافیک وابسته به این رفتار مصرفی تعریف و ایجاد شده است. لذا توصیه ما ان است که اگر مصرفی خارج از این الگوی مصرفی دارید از سایر تعرفه های اینترنت ADSL رای‌نت استفاده نمایید.

512 کیلوبیت

6900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:5 گیگ
 • ترافیک بین الملل:2/5 گیگ

512 کیلوبیت

20,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:17 گیگ
 • ترافیک بین الملل:8/5 گیگ

512 کیلوبیت

41,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:33 گیگ
 • ترافیک بین الملل:16/5 گیگ

512 کیلوبیت

82,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:65 گیگ
 • ترافیک بین الملل:32/5 گیگ

1 مگابیت

10,900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:7 گیگ
 • ترافیک بین الملل:3/5 گیگ

1 مگابیت

32,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:24 گیگ
 • ترافیک بین الملل:12 گیگ

1 مگابیت

65,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:46 گیگ
 • ترافیک بین الملل:23 گیگ

1 مگابیت

130,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:91 گیگ
 • ترافیک بین الملل:45/5 گیگ

2 مگابیت

13,900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:9 گیگ
 • ترافیک بین الملل:4/5 گیگ

2 مگابیت

41,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:31 گیگ
 • ترافیک بین الملل:15/5 گیگ

2 مگابیت

83,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:57 گیگ
 • ترافیک بین الملل:28/5 گیگ

2 مگابیت

166,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:117 گیگ
 • ترافیک بین الملل:58/5 گیگ

4 مگابیت

21,900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:17 گیگ
 • ترافیک بین الملل:8/5 گیگ

4 مگابیت

65,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:59 گیگ
 • ترافیک بین الملل:29/5 گیگ

4 مگابیت

131,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:107 گیگ
 • ترافیک بین الملل:53/5 گیگ

4 مگابیت

262,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:221 گیگ
 • ترافیک بین الملل:110/5 گیگ

8 مگابیت

27,900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:21 گیگ
 • ترافیک بین الملل:10/5 گیگ

8 مگابیت

83,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:70 گیگ
 • ترافیک بین الملل:35 گیگ

8 مگابیت

167,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:140 گیگ
 • ترافیک بین الملل:70 گیگ

8 مگابیت

334,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:273 گیگ
 • ترافیک بین الملل:136/5 گیگ

16 مگابیت

44,900تومان

اقتصادی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:33 گیگ
 • ترافیک بین الملل:16/5 گیگ

16 مگابیت

134,700تومان

اقتصادی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:110 گیگ
 • ترافیک بین الملل:55 گیگ

16 مگابیت

269,400تومان

اقتصادی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:220 گیگ
 • ترافیک بین الملل:110 گیگ

16 مگابیت

538,800تومان

اقتصادی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:429 گیگ
 • ترافیک بین الملل:214/5 گیگ
 

قیمت ADSL

قیمت adsl

قیمت ADSL

جشنواره ADSL

 
 • کلیه قیمت های فوق به تومان است.
 • به کلیه قیمت های فوق مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • مشترکین می توانند پس از اتمام ترافیک دوره نسبت به خرید بسته افزایشی اقدام نمایند.
 • مانده ترافیک بسته های افزایشی به دوره بعد انتقال می یابد.
 • اینترنت ADSL رای‌نت با کلیه مودم های ADSL موجود در بازار ایران سازگار است و دریافت این خدمات نیازمند خرید مجدد مودم نمی باشد.
 • در صورتیکه فاقد مودم ADSL هستید می توانید مودم مورد نیاز خود را از بخش فروشگاه تجهیزات شبکه رای‌نت تهیه کنید.
 • هزینه رانژه برای مشترکین جدید مبلغ 12000 تومان بوده و در فاکتور اولیه ایشان به صورت جداگانه لحاظ خواهد شد.
 • در صورت نیاز به نصب از سوی کارشناسان فنی رای‌نت هزینه نصب معادل 15000 تومان خواهد بود.
تمدید اشتراک
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید