این طرح قیمت اینترنت ADSL ویژه مشتریانی است که نیازمند بسته های با حجم ترافیک نسبتا متوسط هستند. این قبیل مشتریان اکثرا مشتریانی هستند که مصرف اینترنت آنها بیشتر برای وب گردی است و استفاده از شبکه های اجتماعی در سطح متوسطی دارند و همچنین تعداد افرادی که به مودم وصل شده و از ان استفاده می کنند به صورت متوسط 3 الی 4 نفر است. این قبیل مشتریان می توانند با انتخاب بسته های موجود در طرح قیمت ADSL برنزی هزینه های مصرفی خود را کاهش دهند. توجه داشته باشید که می توانید پس از پایان حجم ترافیک اولیه بسته اینترنت خود نسبت به خرید بسته های ترافیک اضافه اقدام کنید اما با توجه به تنوع تعرفه های رای‌نت، پیشنهاد ما این است که به منظور کاهش هزنه های خود از ابتدا نسبت بخ خرید یک تعرفه با حجم ترافیک متناسب با مصرف خود اقدام نمایید.

512 کیلوبیت

12,500تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:24 گیگ
 • ترافیک بین الملل:12 گیگ

512 کیلوبیت

37,500تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:80 گیگ
 • ترافیک بین الملل:40 گیگ

512 کیلوبیت

75,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:160 گیگ
 • ترافیک بین الملل:80 گیگ

512 کیلوبیت

150,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:320 گیگ
 • ترافیک بین الملل:160 گیگ

1 مگابیت

20,000تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:60 گیگ
 • ترافیک بین الملل:30 گیگ

1 مگابیت

60,000تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:200 گیگ
 • ترافیک بین الملل:100 گیگ

1 مگابیت

120,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:400 گیگ
 • ترافیک بین الملل:200 گیگ

1 مگابیت

240,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:800 گیگ
 • ترافیک بین الملل:400 گیگ

2 مگابیت

25,000تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:80 گیگ
 • ترافیک بین الملل:40 گیگ

2 مگابیت

75,000تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:280 گیگ
 • ترافیک بین الملل:140 گیگ

2 مگابیت

150,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:560 گیگ
 • ترافیک بین الملل:280 گیگ

2 مگابیت

300,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:1120 گیگ
 • ترافیک بین الملل:560 گیگ

4 مگابیت

40,000تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:150 گیگ
 • ترافیک بین الملل:75 گیگ

4 مگابیت

120,000تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:500 گیگ
 • ترافیک بین الملل:250 گیگ

4 مگابیت

240,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:1000 گیگ
 • ترافیک بین الملل:500 گیگ

4 مگابیت

480,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:2000 گیگ
 • ترافیک بین الملل:1000 گیگ

8 مگابیت

50,000تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:200 گیگ
 • ترافیک بین الملل:100 گیگ

8 مگابیت

150,000تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:700 گیگ
 • ترافیک بین الملل:350 گیگ

8 مگابیت

300,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:1400 گیگ
 • ترافیک بین الملل:700 گیگ

8 مگابیت

600,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:2800 گیگ
 • ترافیک بین الملل:1400 گیگ

16 مگابیت

80,000تومان

برنزی

 • یکماهه
 • ترافیک داخلی:400 گیگ
 • ترافیک بین الملل:200 گیگ

16 مگابیت

240,000تومان

برنزی

 • سه ماهه + 10 روز هدیه
 • ترافیک داخلی:1400 گیگ
 • ترافیک بین الملل:700 گیگ

16 مگابیت

480,000تومان

برنزی

 • شش ماهه + 20روز هدیه
 • ترافیک داخلی:2800 گیگ
 • ترافیک بین الملل:1400 گیگ

16 مگابیت

960,000تومان

برنزی

 • یکساله + یکماه هدیه
 • ترافیک داخلی:5600 گیگ
 • ترافیک بین الملل:2800 گیگ
 

قیمت ADSL

قیمت adsl

قیمت ADSL

جشنواره ADSL

 
 • کلیه قیمت های فوق به تومان است.
 • به کلیه قیمت های فوق مبلغ 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • مشترکین می توانند پس از اتمام ترافیک دوره نسبت به خرید بسته افزایشی اقدام نمایند.
 • مانده ترافیک بسته های افزایشی به دوره بعد انتقال می یابد.
 • اینترنت ADSL رای‌نت با کلیه مودم های ADSL موجود در بازار ایران سازگار است و دریافت این خدمات نیازمند خرید مجدد مودم نمی باشد.
 • در صورتیکه فاقد مودم ADSL هستید می توانید مودم مورد نیاز خود را از بخش فروشگاه تجهیزات شبکه رای‌نت تهیه کنید.
 • هزینه رانژه برای مشترکین جدید مبلغ 12000 تومان بوده و در فاکتور اولیه ایشان به صورت جداگانه لحاظ خواهد شد.
 • در صورت نیاز به نصب از سوی کارشناسان فنی رای‌نت هزینه نصب معادل 15000 تومان خواهد بود.
تمدید اشتراک
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید