• کلیه قیمت های فوق به تومان است.
  • به کلیه قیمت های فوق مبلغ 10% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
  • حجم اضافه موجود در بسته ها به ماه های بعد منتقل می گردد.
  • تعرفه های فوق با شماره مجوز 505006 و 525011 در سازمان تنظیم مقررات به ثبت رسیده است.
  • اینترنت ADSL رای‌نت با کلیه مودم های ADSL موجود در بازار ایران سازگار است و دریافت این خدمات نیازمند خرید مجدد مودم نمی باشد.
  • هزینه رانژه برای مشترکین جدید مبلغ 90000 تومان بوده و در فاکتور اولیه ایشان به صورت جداگانه لحاظ خواهد شد.
تمدید اشتراک
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید